Problem Atman – Zakończenie.

Transmisja została przywrócona o godzinie 01:40

Noc Atman potwierdził usunięcie awarii.

Nie dysponujemy informacjami co konkretnie było powodem awarii.