STRONA W BUDOWIE!

Będąc uczestnikiem EPIX możecie skorzystać z usług wielu operatorów świadczących hurtowe usługi VOIP.
Usługę można odebrać od świadczącego ją dostawcy:

Jest to rozwiązanie najprostsze i najtańsze (użytkując nasz OpenPeering bezpłatnie).
Wymaga od dostawcy posiadania aktywnych sesji z naszymi OP (uczestnictwa w wymianie ruchu w EPIX).
Polecamy ten sposób.

Jest to rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo i wysoką jakość transmisji pakietów VOIP.
Wymaga od dostawcy posiadania fizycznego styku z EPIX (fizycznego uczestnictwa w EPIX), oraz jest bardziej skomplikowana i droższa w realizacji. Utrudnione jest też zachowanie redundancji, co w rozwiązaniu powyżej jest naturalne i nie wymaga konfiguracji.

Rozwiązanie nie wymagające żadnych kosztów czy działań ze strony ISP.
Można korzystać z dowolnego dostawcy usług VOIP, nawet spoza poniższej listy.
Ma jednak wiele wad, nie gwarantuje jakości, bezpieczeństwa i kontroli nad komunikacją.
Nie polecamy stanowczo!

Usługa własna EPIX

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach projektu pt. „Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Działanie 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji nabyliśmy oprogramowanie Adescom służące do realizacji usług VOIP. Dzięki temu powstała usługa EPITEL, której wizytówka jest dostępna niżej.

rpo-stopka

EPITEL

Podmiot świadczący usługę:Stowarzyszenie e-Południe – EPIX
Platforma usługowa:Adescom
Usługa dostępna w OpenPeering EPIX.Katowice:TAK
Usługa dostępna w OpenPeering EPIX.Warszawa-KIX:TAK
Obsługa dostępu do usługi dedykowanym kanałami:Sesja w OpenPeering,
Link do www dostawcy:www.e-poludnie.pl
Link do www usługi:https://www.epix.net.pl/oferta-ogolnopolska/epitel/
Kontakt mailowy do zawsze gotowego handlowca:voip@epix.net.pl
Kontakt mailowy do technicznej obsługi przedsprzedażnej:voip@epix.net.pl
Kontakt telefoniczny:W przygotowaniu.
Opis:Dzięki zakupowi platformy Adescom możemy świadczyć usługi wirtualnej centrali dla Operatorów ISP rozpoczynających drogę wdrożenia telefonii VOIP w swoich sieciach.
Usługę traktujemy jako inkubacyjną, wspieramy małych Operatorów startujących w tej technologii, minimalne opłaty eksploatacyjne gwarantujemy dla nich do 150 używanych numerów telefonicznych.
W miarę rozrostu bazy abonentów pomożemy w nabyciu własnej platformy i dołączeniu jej do naszej hurtowni głosowej.
Niezaprzeczalną zaleta naszej usługi jest również to, iż w wyniku współpracy outsourcingowej z naszym Uczestnikiem, firmą Leon gwarantujemy kumulację potencjału generowanych przez Operatorów ISP minut i dzięki temu obniżanie cen jednostkowych tranzytów.
Komentarze użytkowników:W przygotowaniu.
Wątek na forum:W przygotowaniu.

Usługi operatorów zewnętrznych dostępne w EPIX

Dostawców zainteresowanych umieszczeniem tutaj ich wizytówek prosimy o maila na voip@epix.net.pl:

Temat: Zgłoszenie dostawcy VOIP – nazwa_dostawcy.
Treść: Zlecam publikację wizytówki naszej firmy jako dostawcy usług VOIP dla Uczestników EPIX.
Proszę o publikację następujących danych:
Nazwa dostawcy:
Marka usługi VOIP, jeśli jest inna od nazwy dostawcy:
Platforma usługowa: (podać producenta, lub „własna”)
Jestem Uczestnikiem OpenPeering EPIX.Katowice: TAK / dołączy do (podać termin dołączenia, nie dłuższy niż 3 miesiące, brak dostępu lub dłuższy termin wyklucza publikację)
Jestem Uczestnikiem OpenPeering EPIX.Warszawa TAK / dołączy do (podać termin dołączenia, nie dłuższy niż 3 miesiące, brak dostępu lub dłuższy termin wyklucza publikację)
Obsługa dostępu do usługi dedykowanym kanałami: VLAN, VPN, bezpośrednie BGP, inne (pozostawić dostępne metody)
Link do www dostawcy:
Link(i) do www usługi:
Kontakt mailowy do zawsze gotowego handlowca:
Kontakt mailowy do technicznej obsługi przedsprzedażnej:
Kontakt telefoniczny:
Url do logo, lub dołączenie pliku graficznego logo do wizytówki:
Opcjonalny tekst opisujący dostawcę, zachęcający do skorzystania z usług, czy referencja, do ok. 200 słów:
Wyrażam zgodę na publikację komentarzy i ocen uczestników EPIX na temat usługi w mojej wizytówce: TAK/NIE
Wyrażam zgodę na stworzenie subforum dotyczącego naszej usługi w portalu EPIX (z zapewnieniem dostępu do dyskusji dla nas jako dostawcy): TAK/NIE

Oświadczam, iż jestem upoważniony do zlecenia publikacji wizytówki naszej firmy z ww danymi.
Imię, Nazwisko (lub imienna stopka).