Usługa własna EPIX – EPITEL

klasterEP-web
Dzięki dotacji pozyskanej w ramach projektu pt. „Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Działanie 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji nabyliśmy oprogramowanie Adescom służące do realizacji usług VOIP.

rpo-stopka

Dzięki zakupowi oprogramowania Adescom możemy świadczyć usługi wirtualnej centrali dla Operatorów ISP rozpoczynających drogę wdrożenia telefonii VOIP w swoich sieciach.
W związku z wykorzystaniem do nabycia platformy środków z dotacji regionalnej, mamy możliwość szczególnie wspierać Uczestników z województwa Śląskiego.
Usługę traktujemy jako inkubacyjną, obsługujemy małych Operatorów startujących w tej technologii.
Minimalne opłaty eksploatacyjne gwarantujemy do 150 aktywnych kont SIP.
W miarę rozrostu bazy abonentów pomożemy w nabyciu własnej platformy i dołączeniu jej do naszej hurtowni głosowej (EPITEL-HURT).
Uważamy, iż posiadanie własnej platformy, do tego umieszczonej lokalnie, blisko końcowego abonenta jest najbardziej profesjonalną metodą prowadzenia tego biznesu.
Nasze wsparcie będzie polegało na:
– pozyskaniu dla Użytkownika naszej centrali wirtualnej opustu od cen rynkowych na wybraną platformę VOIP,
– pomocy w sfinansowaniu zakupu (poręczenie do transakcji z dostawcą, opcjonalnie zakup na raty od e-Południe jako resellera).
– przeprowadzeniu migracji z centrali wirtualnej EPITEL na własną,
– zapewnieniu połączenia centrali lokalnej Użytkownika z hurtownią EPITEL-HURT w warstwie IP lub dedykowanymi kanałami.

Cennik usług wirtualnej centrali.

Dla Użytkowników z województwa śląskiegoDla Użytkowników z pozostałych województw
Uruchomienie usługi wirtualnej centrali.

widoczna dla zalogowanych

widoczna dla zalogowanych

Koszt użytkowania wirtualnej centrali EPITEL.
Obejmuje amortyzację oprogramowania i sprzętu platformy, oraz symboliczny zysk dla Stowarzyszenia e-Południe.

widoczna dla zalogowanych

widoczna dla zalogowanych

Udział w koszcie utrzymania platformy (kolokacja, zasilanie, łączniki, porty, umowa serwisowa i wsparcie techniczne).
Opłata ta może ulegać zmianie (w dół) wraz ze wzrostem ilości korzystających z platformy użytkowników.

widoczna dla zalogowanych

widoczna dla zalogowanych

Obsługa konta SIP (do 150szt):

widoczna dla zalogowanych

widoczna dla zalogowanych

Obsługa konta SIP (każde powyżej 150szt):

widoczna dla zalogowanych

widoczna dla zalogowanych

Hurtownia VOIP EPITEL-HURT.

W wyniku współpracy z naszą spółką-córką AMS System gwarantujemy kumulację potencjału generowanych przez Operatorów ISP minut i dzięki temu obniżanie cen jednostkowych tranzytów.
Leon realizuje dla naszej całej grupy wszelkie kwestie związane z telefonią VOIP:
– obsługa rozgłaszania numeracji oraz numerów routingowych,
– obsługa ruchu przychodzącego i wychodzącego,
– interfejs do przenoszenia numerów – chyba jeden z najbardziej intuicyjnych – nie wymaga szkolenia !
– obsługa PLI-CBD2 w ramach interfejsu do przenoszenia numerów,

Dodatkowe informacje: biuro@amssystem.pl

Pracujemy nad udostępnieniem wersji online cennika i rozbudową części informacyjnej usługi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Platforma zainstalowana jest w Katowicach, w 4DC.

Centrala obsługuje protokoły SIP oraz MGCP.
Dowolne terminale obsługujące te protokoły mogą zostać wykorzystane jako urządzenia abonenckie.

Platforma obsługuje funkcje API realizowane z wykorzystaniem technologii WebService umożliwiające Resellerowi obsługę kartotek klientów, kont telefonicznych i rozliczeń.

 1. Przekierowywanie połączeń:
 • bezwarunkowe – CFU
 • gdy linia jest zajęta – CFB
 • pod nieobecność – CFNR
 • przy nieosiągalności – CFUR
 1. Przekazanie połączenia (transfer)
 2. Zarządzanie blokadami połączeń wychodzących OCB
 3. Zarządzanie połączeniami przychodzącymi:
 • blokada połączeń przekierowanych – FWDREJ
 • nie przeszkadzać – DND
 • Odrzucanie połączeń anonimowych – ACREJ
 • Połączenia oczekujące
 1. Połączenia trójstronne – TPC
 2. Zarządzanie prezentacją własnego numeru – CLIR
 3. Poczta głosowa
 4. Sprawdzanie bilingu
 5. Budzenie
 6. Skrócone wybieranie

Platforma udostępnia dedykowany, konfigurowalny panel z funkcjami dla użytkowników usług telefonicznych.

W zależności od konfiguracji dostępne funkcje dla abonenta to:

 • Billing – pozwala abonentowi na przeglądanie billingu
 • Faks – włącza możliwość odbierania i wysyłania faxów z poziomu panelu www
 • IVR – udostępnienia funkcję związane z IVR
 • Moh – umożliwia użytkownikowi panelu abonenckiego zarządzanie usługą Music On Hold
 • Moje numery – pozwala na przeglądanie i zarządzanie ustawieniami numerów telefonów
 • Książka telefoniczna – udostępnia książę telefoniczną
 • Nagrywanie rozmów – włącza możliwość nagrywania i odsłuchiwania rozmów
 • Trakty – pozwala przeglądać billing dla traktów abonenckich
 • Poczta głosowa – pozwala na odsłuchiwanie nagrań poczty głosowej z poziomu panelu abonenckiego

Tak, centrala umożliwia korzystanie z funkcji Web2Fax (wysyłanie plików PDF na tradycyjne telefaksy) jak i Fax2Mail (odbiór faksów w postaci plików PDF w załączeniu do wiadomości e-mail).