• EPIX jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie e-Południe dla operatorów ISP.

  • Założeniem jest zapewnienie dostępu do taniej i wysokiej jakości transmisji danych i usług IP.

  • EPIX jest największym w Polsce niekomercyjnym, prawdziwie neutralnym i niezależnym węzłem wymiany ruchu IP.

  • Jest zarządzany przez operatorów ISP, działa na zasadzie non-profit, wszelkie nadwyżki finansowe pozyskane z jego prowadzenia Stowarzyszenie przeznacza na rozwój i wspieranie przedsięwzięć służącym jego użytkownikom.