Zapraszamy do skorzystania z usług kolokacji oraz chmury w Beyond.pl Data Center Kampus, ul Adama Kręglewskiego 11, Poznań.

https://www.beyond.pl
e-mail: sales@beyond.pl
tel.: 61 667 48 90

Data Center 2, obiekt na terenie Beyond.pl Data Center kampus, zapewnia dostępność usług nawet do poziomu 99,9999%, co przekłada się na brak dostępności usługi maksymalnie do 30 sekund w skali roku. Taki poziom gwarantowanych usług jest możliwy, ponieważ to najbezpieczniej skonstruowane Data Center w całej Unii Europejskiej i jedyne, które zostało zaprojektowane, zbudowane i jest prowadzone zgodnie z standardami ANSI/TIA o najwyższym poziomie standardu Rated 4. Dla porównania, najbardziej zaawansowana konkurencja posiadająca rating Tier III/+ może zagwarantować maksymalny poziom braku dostępności do poziomu 1 godziny 40 minut.

Od momentu oddania infrastruktury Data Center 2 w Poznaniu w 2016 r., klienci którzy powierzyli nam swoją infrastrukturę otrzymali 100% dostępność świadczonych usług. Zapewniamy naszym Klientom pełną redundancję infrastruktury, dzięki możliwości umieszczenia centrum zapasowego i backupów w Data Center 1 znajdującym się w centrum Poznania, które jest połączone prywatnym ringiem światłowodowym Beyond.pl z pozostałymi obiektami.

Neutralność komunikacyjna Beyond.pl zapewnia ciągłość dostępu do łączności całej infrastruktury oraz elastyczność w doborze operatorów spośród ponad 20, którzy posiadają swoje punkty styku w Beyond.pl. Jednocześnie Beyond.pl jest jedną z 3 lokalizacji węzłów wymiany ruchu internetowego EPIX w Polsce. Jako najbardziej wysunięty na zachód punkt wymiany ruchu, zapewniamy optymalne połączenie do Europy Zachodniej, a lokalizacja w Poznaniu zapewnia jednocześnie optymalny rozkład w opóźnieniu w czasach transmisji (latency) pomiędzy kluczowymi miastami i ośrodkami biznesu w Polsce.

Ogromne znaczenie dla naszych klientów ma fakt, że Data Center 2 zapewnia wskaźnik efektywności energetycznej (PUE) na poziomie 1.2, podczas, gdy średnia rynkowa wynosi 1.4-1.5. Pracując w oparciu o energię odnawialną (100% Green Energy) spełniamy oczekiwania każdego z Klientów, dla którego CSR jest ważnym elementem działalności.

Oferujemy kompleksowe usługi kolokacji, chmury (prywatnej, publicznej, hybrydowej) oraz wsparcie ze strony ekspertów w ramach pakietu managed services.
Zapraszamy do rozmowy z Zespołem Beyond.pl