klasterEP-web

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach projektu pt. „Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Działanie 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji nabyliśmy oprogramowanie Xeoma firmy FelenaSoft służące do realizacji usług monitoringu CCTV IP.
Dzięki temu możemy wesprzeć rozwój kolejnej usługi opartej na sieciach naszych ISP i współtworzyć dla nich wartości dodane.

Opis oprogramowania

Xeoma jest unikalną platformą, umożliwiającą tworzenie i obsługę rejestratorów monitoringu IP.

Mnogość systemów operacyjnych, na jakich może funkcjonować (Windows, Linux) pozwala na minimalizację kosztów, związaną z zakupem licencji.
Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze każdy użytkownik bez problemu jest w stanie poradzić sobie z obsługą oprogramowania.
Systemu monitoringu budowany jest za pomocą wygodnego, graficznego edytora. Rejestrator przedstawiony jest za pomocą połączonych ze sobą bloków funkcjonalnych.
Xeoma może funkcjonować jako dedykowany, pojedynczy rejestrator na wydzielonym serwerze fizycznym. Posiada także unikalną możliwość tworzenia i zarządzania wieloma niezależnymi z punktu widzenia użytkownika rejestratorami, pracującymi na jednym serwerze fizycznym.
Oprogramowanie klienckie dostępne jest na szereg platform (w tym urządzenia mobilne), nie wymaga instalacji i umożliwia pełny dostęp zdalny do systemu.
Xeoma obsługuje dowolne kamery oraz wideoserwery IP (H.264, JPEG/MJPEG, MPEG-4, PTZ, ONVIF, kamery bezprzewodowe)
Platforma posiada wszystkie możliwości, wymagane do stworzenia kompletnego systemu monitoringu wizyjnego, między innymi:
– podgląd na żywo obrazu oraz dźwięku z kamer
– zaawansowaną detekcję ruchu z możliwością określania stref
– rozbudowane opcje archiwum nagrań
– wbudowany odtwarzacz archiwum z opcją podglądu ze zwiększoną prędkością
– eksport wybranego fragmentu archiwum
– możliwość wysyłania powiadomień SMS i e-mail
– możliwość wysyłania obrazów i filmów na serwer FTP
– praca aplikacji w trybie ukrytym
– obsługa formatów H.264, MPEG-4, MP4 i MJPEG
– intuicyjny system aktualizacji oprogramowania

Więcej informacji:
http://felenasoft.com/en/

Zasady udostępniania usługi Monitoring IP.

W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o monitoringu wizyjnym:
http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
zdecydowaliśmy o wstrzymaniu oddania do użytku ISP tej usługi.
Obecny stan prawny może zagrozić nam jako faktycznie wykonującym usługę sankcjami wynikającymi z braku jednoznacznych regulacji.
Obserwujemy na bieżąco działania, o pozytywnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Komentarze:

http://twojinternet.pl/monitoring-wizyjnyobowiazki-sa-ustawy-nie-ma/
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,17631159,Ustawa_o_monitoringu_wywoluje_wielkie_emocje__Do_resortu.html
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-tej-kadencji-nie-bedzie-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym