Zamknięta strefa to dostęp do informacji dedykowanych dla Środowiska ISP, w tym cen usług EPIX.

O dostęp do zamkniętej Strefy ISP mogą występować właściciele i pracownicy zarejestrowanych w UKE Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, spełniających przynajmniej jeden z warunków:

  • osoba jest członkiem Stowarzyszenia e-Południe,
  • ich firma jest członkiem Klastra e-Południe,
  • ich firma korzysta aktualnie z usług e-Południe/EPIX,
  • ich firma jest poważnie zainteresowana uczestnictwem w EPIX,
  • firma lub osoba została zaproszona przez nas do rejestracji.

Rejestracja w celu uzyskania dostępu do Strefy ISP

Rejestracja osoby reprezentującej firmę:
Adres e-mail, niemożliwy do późniejszej zmiany, unikalny w zakresie portalu EPIX.
Nazwa użytkownika portalu - login.
Imię osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
Telefon Osoby, numer w formacie: +48000000000.
Dane Firmy-ISP:
Nazwa podmiotu gospodarczego, zgodna z KRS/EDG.
Numer identyfikacji podatkowej Firmy. Podawany w postaci ciągu cyfr, bez znaków rozdzielających.
Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE. Nie posiadający numeru wpisują: oczekujący na wpis - 000000, dostawcy treści/CDN - 111111, telewizje - 222222, portale/serwisy - 333333, inni - 666666.
Kod pocztowy w formacie 00-000.
Pierwsza duża litera.
Ulica i numer.
Dodatkowe informacje do adresu.
* – wymagane pola.

Rejestracja do Strefy ISP EPIX nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, czy opłatami!