Zamknięta strefa to dostęp do informacji dedykowanych Operatorów Telekomunikacyjnych, a szczególnie dla Środowiska MiŚOT, w tym:

  • wewnętrznych komunikatów dla uczestników EPIX, także cen usług,
  • uczestników projektów MiStrategia, Projekt MdO, Tele.Odpowiedzialni i innych korzystających z Auth0 epid.pl,
  • czytelników i subskrybentów zamkniętych mediów ze środowiska MiŚOT, w tym ispforum.pl, isportal.pl, epix.net.pl, MiŚOT Ping.

O dostęp do zamkniętej Strefy Operatorów Telekomunikacyjnych mogą występować właściciele i pracownicy zarejestrowanych w UKE Operatorów Telekomunikacyjnych, spełniających przynajmniej jeden z warunków:

  • osoba jest członkiem Stowarzyszenia e-Południe,
  • ich firma jest członkiem Klastra e-Południe,
  • ich firma jest uczestnikiem projektu MiStrategia,
  • ich firma korzysta aktualnie z usług e-Południe/EPIX,
  • ich firma jest poważnie zainteresowana uczestnictwem w jednym z projektów EPIX, MiStrategia, MdO, MdS, MdM, Tele.Centrum, Tele.Odpowiedzialni,
  • firma lub osoba została zaproszona przez nas do rejestracji.

Rejestracja w celu uzyskania dostępu do Strefy ISP

Rejestracja osoby reprezentującej firmę:
Adres e-mail, niemożliwy do późniejszej zmiany, unikalny w zakresie portalu EPIX.
Nazwa użytkownika portalu - login.
Imię osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
Telefon Osoby, numer w formacie: +ccnnnnnnnnn (np. +48123456789)
Dane Firmy-ISP:
Nazwa podmiotu gospodarczego, zgodna z KRS/EDG.
Numer identyfikacji podatkowej Firmy. Podawany bez znaków rozdzielających.
Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE. Nie posiadający numeru wpisują: oczekujący na wpis - 000000, dostawcy treści/CDN - 111111, telewizje (iptv) - 222222, portale/serwisy - 333333, centra danych/kolokacje (DC's/COLO's) - 444444, inni (others) - 666666.
Kod pocztowy w formacie 00000.
Pierwsza duża litera.
Ulica i numer.
Dodatkowe informacje do adresu.
* – wymagane pola.

Rejestracja do Strefy ISP EPIX nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, czy opłatami!