O dostęp do strefy dla zarejestrowanych mogą występować właściciele i pracownicy operatorów ISP spełniający przynajmniej jeden z warunków:

  • osoba jest członkiem Stowarzyszenia e-Południe,
  • ich firma jest członkiem Klastra e-Południe,
  • ich firma korzysta aktualnie z usług e-Południe/EPIX,
  • ich firma jest poważnie zainteresowana przystąpieniem do EPIX, po uprzednim przesłaniu dokumentów rejestrowych firmy (wpis UKE, KRS/EDG, NIP).