klasterEP-web

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach projektu pt. „Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Działanie 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji nabyliśmy oprogramowanie służące do realizacji usług i Call Center i uruchomiliśmy centrum telefoniczne.
Dzięki temu możemy wesprzeć ISP w zakresie podwyższania standardów obsługi Klienta.

O usłudze

Usługa Call Center posiada własną stronę www:
http://www.e-poludnie.cc/

Kontakt:
cc@telecentrum.misot.pl

Technika:
pomoc@e-poludnie.cc