Oferta cenowa – Warszawa

WARUsługi udostępniane uczestnikowi EPIX.Warszawa w postaci dedykowanego VLANa L2 na jego porcie lub styku międzyoperatorskim.

Nazwa usługi: WAW-PolMix
Kod usługi: WPM

Dostępność usługi: Węzły EPIX w Warszawie
Opis: Uzupełniający zasoby EPIX.OpenPeering mix polskich IXów tworzony przez EPIX w Warszawie.
Liczba prefixów: pełny dostęp do polskiego Internetu
Redundancja: redundancja styków, łącz międzymiastowych, redundancja routerów, możliwe dwie sesje (dwa niezależne vlany do dwóch routerów w różnych węzłach).
Lokalizacja routerów usługowych: EPIX.Warszawa,
Ochrona przed DDOS: automatyczny blackholing EPIX, pozostawiający czas na zadziałanie własnych mechanizmów,
Obsługa IPv6: sesja IPv6 aktywowana bezpłatnie na życzenie po zamówieniu w NOC EPIX,
Rozliczanie: 95 percentyl, minimum 100Mbps, krok 50Mbps, dostępny burst = commitment x2*, możliwe rozliczanie współdzielonym commitmentem
Kontrakt: bezterminowy, wypowiedzenie 3 miesiące,
Status ceny: zmienna, uwzględnia koszt dostępu do obcych IXów, spadające ceny jednostkowych kosztów transmisji i redukcji cen wraz ze wzrostem wolumenu zakupu.
Sposób zamówienia:
e-mail z zamówieniem usługi na zamowienia@epix.net.pl, podajemy liczbę Mbps commitmentu.
Cena sesji: 36PLN,
Cena aktywacji: 99PLN,
Cena za 1Mbps commitment:

widoczna dla zalogowanych


Cena za 1Mbps burst:

widoczna dla zalogowanych


Składniki:

  • TP-IX
  • EQUINIX
  • POZIX
  • UPC

Uwagi/warunki dodatkowe: Użytkownik deklaruje commitment jako pasmo, którego w normalnych warunkach nie przekracza, pasmo dostępne jest dwa razy większe.