Usługi transmisji danych L2 (VLAN) w obrębie węzłów EPIX

Posiadając dostęp dowolnym portem do EPIX.Poznań możesz połączyć się z innym Uczestnikiem EPIX, czy odebrać usługę od wybranego przez Ciebie Dostawcy usługi (np. IPTV) zlecając nam zestawienie VLANa.
Jest to realizacja tzw. private vlan 802.1Q poprzez infrastrukturę EPIX.
Aby zamówić właściwą usługę sprawdzasz TU, do którego węzła EPIX jest podłączony wybrany Uczestnik/Dostawca.
Jeśli Uczestnik/Dostawca do którego chcesz zestawić VLANa POSIADA ikonkę VLANa 802.1Q i znajduje się w:
– EPIX.Poznan, to zamawiasz usługę POZ-VLAN.
– EPIX.Katowice, to zamawiasz usługę PK-VLAN.
– EPIX.Warszawa, to zamawiasz usługę PW-VLAN.

UWAGA:

Jeśli druga strona NIE POSIADA ikonki VLANa 802.1Q , przed zamówieniem powyższych usług skontaktuj się z nami, prawdopodobnie będzie wymagane zamówienie portu wirtualnego lub dedykowanego fizycznego, lub nie będzie możliwe w ogóle (bardzo rzadko).

VLAN w zakresie węzła EPIX.Poznan

 • Nazwa usługi:
  POZ-VLAN
 • Kod usługi:
  PV
 • Opis usługi:
  VLAN w obrębie EPIX.Poznan
 • Liczba dopuszczonych adresów MAC: 8
 • Dostępne pasmo:
  Ograniczone tylko portami Użytkowników VLAN.
 • Koszt aktywacji VLAN (jednorazowy, NRC):
  49 PLN
 • Abonament za VLAN (miesięczny, MRC):
  18 PLN
 • Abonament za pasmo na VLAN (miesięczny, MRC):
  0 PLN/Mbps
 • Płatnik usługi:
  Zamawiający

VLAN do węzła EPIX.Katowice

 • Nazwa usługi:
  PK-VLAN
 • Kod usługi:
  PKV
 • Opis usługi:
  VLAN między węzłami EPIX.Poznan i EPIX.Katowice
 • Liczba dopuszczonych adresów MAC: 8
 • Dostępne pasmo:
  Ograniczone do wykupionej wartości
  (ustawiony rate limiter w obu kierunkach)
 • Koszt aktywacji VLAN (jednorazowy, NRC):
  49 PLN
 • Abonament za VLAN (miesięczny, MRC):
  36 PLN
 • Abonament za pasmo na VLAN (miesięczny, MRC):
  0,0948PLN/Mbps (minimalne zamówienie: 10Mbps)
 • Płatnik usługi:
  Zamawiający

VLAN do węzła EPIX.Warszawa

 • Nazwa usługi:
  PW-VLAN
 • Kod usługi:
  PWV
 • Opis usługi:
  VLAN między węzłami EPIX.Poznan i EPIX.Warszawa
 • Liczba dopuszczonych adresów MAC: 8
 • Dostępne pasmo:
  Ograniczone do wykupionej wartości
  (ustawiony rate limiter w obu kierunkach)
 • Koszt aktywacji VLAN (jednorazowy, NRC):
  49 PLN
 • Abonament za VLAN (miesięczny, MRC):
  36 PLN
 • Abonament za pasmo na VLAN (miesięczny, MRC):
  0,0948PLN/Mbps (minimalne zamówienie: 10Mbps)
 • Płatnik usługi:
  Zamawiający