Problem Atman.

Od godziny 00:05 obserwujemy zanik transmisji na łączu peering global.

Na chwilę obecną nie dysponujemy szczegółowymi informacjami co do powodów/przyczyn
takiego stanu oraz terminu usunięcia usterki.