Prace w EPIX [Zakończenie].

Informujemy, iż prace polegające na (czym) zostały zakończone (sukcesem/niepowodzeniem) o godzinie xx.xx.
Serdecznie przepraszamy za kłopoty!