Nowy Uczestnik EPIX.Warszawa, z redundancją WAR+KAT – Promarket

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Promarket z Oświęcimia (http://www.pmcnet.eu) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa-KIX oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!