MiŚOT czyli Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny

Grupa MiŚOT pracuje głównie na rzecz Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych, dostarczając im konkurencyjne usługi i produkty.
MiŚOT-em jest podmiot, który:

  1. Jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (RPT).
  2. Obsługuje klientów detalicznych, świadcząc usługi w ramach sieci dystrybucyjnej oraz ostatniej mili z wykorzystaniem sieci własnej lub innych MiŚOT-ów w co najmniej 60%.
  3. Ma nie więcej niż 50 tys. klientów i poniżej 25 mln zł rocznych przychodów z usług telekomunikacyjnych.
  4. Jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (ma nie więcej niż 250 pracowników, jego obrót roczny nie przekracza równowartości 50 mln euro) zarejestrowanym w Polsce.
  5. Wszyscy bezpośredni lub pośredni właściciele to osoby fizyczne lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  6. Firma w 100% należy do rezydentów podatkowych zarejestrowanych w Polsce.
  7. Czuje się MiŚOT-em.

Definicje

MiŚOT, czyli skrót od określenia Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny został stworzony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe” w maju 2016r.
Powstał na bazie pierwotnej odezwy do Operatorów Telekomunikacyjnych zgromadzonych na XVIII Konferencję KIKE 2016-05-24/25 dotyczącej ponadorganizacyjnego porozumienia i integracji podmiotów realizujących projekty, świadczących usługi i dostarczających towary dla ISP/Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Manifest

Opublikowany w ICT Professional, latem 2016r, w numerze 11, na stronie 25:
http://ictprofessional.pl/wp-content/uploads/2016/12/11_online-1.pdf

“Kupą mości Panowie!

Czyli integracja i kumulacja potencjału polskich ISP napędzana mocą e-Południe i Partnerów.

Szanowni Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni, Koledzy!

Umiemy już redukować koszty, potrafimy organizować akcje zakupów grupowych, mamy dostępne usługi wspomagające obsługę klienta, przełamaliśmy monopole i oligopole.
Jesteśmy zintegrowani, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, mamy wsparcie legislacyjne, prawne i organizacyjne, czujemy się silną grupą.
Mamy do sprzedania sporą gamę usług dodatkowych, telefonię, telewizję, lokalizację, telemetrię i wiele innych.
Ale czy to wszystko?
Czy my na pewno umiemy to wszystko profesjonalnie pokazać i sprzedawać?
Mamy pewność, iż wykorzystujemy i prezentujemy nasze atuty wystarczająco?
Co możemy zrobić, aby własny i skumulowany potencjał wykorzystać jeszcze bardziej?
Jak doprowadzić do tego aby dzisiaj mali, słabi i lokalni mogli się skutecznie przeciwstawić dużej, silnej i bogatej obcej konkurencji?
Jak sprawić aby lokalny ISP był dla Kowalskiego naturalnym, znanym i najchętniej wybieranym dostawcą usług?
Czy można sprawić aby to Wasze reklamy były najbardziej skuteczne, a stopień wysycenia lokalnego rynku Waszymi usługami przekraczał by 50%, czy nawet więcej?
Jak odkurzyć i zaprząc do pracy do pracy sformułowania: patriotyzm lokalny, nasz dostawca i pracodawca, mała ojczyzna, rodzimy kapitał, firma rodzinna, polskie inwestycje.

Na te i wiele innych pytań będziemy sobie odpowiadali podczas realizacji projektu wspierania Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT).
Jego koordynacją zajmie się działające od 2008 roku Stowarzyszenie i Klaster e-Południe, znane Wam doskonale z realizacji EPIX – największego w Polsce węzła wymiany ruchu i hurtowego dostawcy usług dla ISP.
Ale to nie wszystkie siły, jakie rzucamy na front projektu, gdyż do jego realizacji zaprosiliśmy i angażujemy kolejne podmioty i osoby, dla których dobro i korzyści MiŚOT leżą na sercu w stopniu podobnym jak nam.
Zapraszamy oczywiście do współpracy kolejnych Partnerów z pomysłami!

Najważniejszym celem projektu będzie doprowadzenie do stanu, aby to MiŚOT był liderem na lokalnym rynku, miał najwięcej usługobiorców, najlepsze usługi, żeby był najbardziej rozpoznawalny w mieście, czy dzielnicy, a klienci darzyli go szacunkiem i ciągłym zainteresowaniem.

Co w związku z powyższym będzie się działo już wkrótce, w praktyce?
Między innymi:

Rozpoczniemy proces pozyskiwania funduszy, które poza środkami e-Południe i MiŚOT pomogą sfinansować realizację projektu, w postaci programów pomocowych, grantów i sponsorów.
Będziemy prowadzili ciągły proces pozyskiwania partnerów i wykonawców działań w projekcie, wynegocjujemy z nimi najlepsze stawki za potrzebne usługi.
Rozwiniemy współpracę z organami władzy państwowej i samorządami i zbudujemy relacje z organizacjami pozarządowymi wpisującymi się w idee naszego projektu.
Zbudujemy bazę ekspercką dla wspierania i opiniowania działań w projekcie.
Zlecimy i przeprowadzimy badania dotyczące mocnych i słabych stron MiŚOT, jego otoczenia biznesowego, dzięki czemu zaprojektujemy i stworzymy takiego operatora jako produkt.
Zlecimy przygotowanie wzorca badań rynkowych wspomagających określenie rodzaju i przekroju grup docelowych MiŚOT, ich potrzeb i oczekiwań, pomożemy także w ich przeprowadzeniu.
Zweryfikujemy i pomożemy uzupełnić ofertę MiŚOT o oczekiwane przez jego klientów usługi, wyszukamy oferty, przeprowadzimy negocjacje z ich dostawcami, aby uczestnicy projektu mieli gwarancję najlepszych cen i warunków zakupu hurtowego.
Przeprowadzimy konkurs na nazwę i hasło i godło projektu, którym będziemy klientom prezentować i zachwalać współpracę z MiŚOT.
Doprowadzimy do zbudowania jednego spójnego miejsca przechowywania danych (baza zasięgów) i kierowania Kowalskich do dostępnych dla nich MiŚOTów (landing page z informacjami, wyszukiwarką, i/lub call center EP).
Opracujemy skuteczne sposoby komunikacji z potencjalnymi klientami, pomożemy dobrać najbardziej optymalne metody i narzędzia, dzięki którym będzie można pozyskać ich jeszcze więcej.
Opracujemy strategie sprzedaży dla handlowców MiŚOT, pokażemy przydatne narzędzia.
Będziemy organizować szkolenia i warsztaty, zaprosimy najlepszych speców od marketingu, PR, reklamy i sprzedaży.
Opracujemy komunikację i wizualizację dla marki, produktu i usługi MiŚOT.
Zapewnimy wsparcie w działaniach marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
Stworzymy bazę dobrych praktyk i wzorców materiałów reklamowych (grafiki, ulotki, filmy) do wykorzystania przez MiŚOT.
Zapewnimy wsparcie prawne dla realizacji działań promocyjnych, w postaci wzorców umów czy regulaminów.
Przygotujemy know-how dla własnych działań w mediach społecznościowych, lub pomożemy zlecić outsourcing takowych.
Przygotujemy i zorganizujemy kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, w tym prasie, radiu i telewizji.
Będziemy komunikować nasza wartość w sposób zorganizowany i łatwy w odbiorze.
Uświadomimy Kowalskiemu i Nowakowi, że to z nami warto współpracować i to my, polscy Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni jesteśmy dla niego najlepszym partnerem.

Jak to zrobimy ?
Tak jak zbudowaliśmy EPIXa.
Razem 🙂

Szczegóły naszych działań będą udostępniane w postaci publikacji na stronie www.epix.net.pl i powiadomień mailowych o nich dla zarejestrowanych Operatorów Telekomunikacyjnych.
Rejestracji można dokonać: rejestracja.epix.net.pl
Wkrótce stworzymy także dedykowaną stronę projektu.”