Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – M-Networks

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT M-Networks z Tucholi (http://m-networks.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!