Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – KTM TELEKOM

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT KTM TELEKOM (http://ktmtelekom.pl/) z Czarnej Góry legitymujący się EPIDem [KTMTELEKOM] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne, do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[KTMTELEKOM] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!