Ważna informacja, możliwe zakłócenia usług – zakończenie.

Prace zostały zakończone bez widocznych zakłóceń, mechanizmy redundancji zadziałały poprawnie.

0 odpowiedzi

Napisz komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *