170G do EPIX.Katowice – SGT – 250Gbps Jambox w EPIX!

SGT S.A., dostawca rozwiązań IPTV dla MiŚOT dokonał upgrade styku z EPIX.Katowice do 170Gbps.
Sumaryczna przepływność styków Operatora z EPIX wzrosła do 250Gbps.

http://sgtsa.pl/

Gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!