Prace w godzinach nocnych.

Dzisiejszej nocy przeprowadzimy konieczną ze względów technicznych operację rozbudowy linków między przełącznikami brzegowymi, a szkieletem sieci, co spowoduje krótkie przerwy w transmisjach niektórych naszych klientów (dotyczy klientów zaterminowanych na switchach D-Link w węźle Jordana).

Jednocześnie będę prowadzone prace polegające na przeniesieniu jednego z routerów, przerwy w jego działaniu spowodują tymczasową niedostępność Google Cache, zmianę ścieżek do części polskiego internetu, oraz rozłączania sesji do jednego z naszych RSów w EPIX.

Prace rozpoczną się o godzinie 0.00 i potrwają kilka godzin.

0 odpowiedzi

Napisz komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *