Prace GGC.

W dniu dzisiejszym, dość niespodziewanie support GGC rozpoczął prace związane z zamówionymi przez nas zmianami w sposobie routowania.
Będą występowały przerwy w dostępie do usług Google.