Nowy Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – A.Z. Hynasińscy

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT A.Z. Hynasińscy (https://mlynnet.pl) z Poddębic  jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!