Nowy Uczestnik EPIX.Warszawa-KIX, z redundancją WAR+KAT – Voice Net

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Voice Net z Rzeszowa (http://voice-net.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa-KIX oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!