Nowy Uczestnik EPIX.Warszawa-KIX, z redundancją WAR+KAT – TELPOL

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT TELPOL z Chorzowa (www.telpol.net.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Katowice i EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!