Nowy Uczestnik EPIX.Warszawa-KIX, z redundancją WAR+KAT – K3

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT K3 z miejscowości Wola (http://www.k3.net.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Katowice i EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!