Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (http://www.tvk.wsm.wielun.pl/) z Wielunia, legitymujący się EPIDem [WSMWIEL] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!