Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – I-TEL

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT I-TEL (http://ne-trix.com) z Miedzianej Góry legitymujący się EPIDem [ITELNETRIX] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!