Nowy Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – Centrum Komputerowe PartNet

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Centrum Komputerowe PartNet (http://ckpartnet.pl) z miejscowości Kamień Krajeński legitymujący się EPIDem CKPARTNET jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!