Nowy Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – borkow.org

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT borkow.org (http://borkow.org) z miejscowości Grabów nad Prosną jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!