Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – SL-NET

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT SL-NET (https://sl-net.pl) z Rzezowa, legitymujący się EPIDem [SLNETRZESZ] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!