Konsultacje MC: Pytanie ws. współpracy z Lasami Państwowymi

Bardzo proszę MiŚOTów o przekazywanie informacji, o które prosi Ministerstwo Cyfryzacji (najlepiej z kopią do biuro@kike.pl):

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło robocze rozmowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie ewentualnych zmian w przepisach regulujących udostępnianie terenów leśnych pod telekomunikacyjne inwestycje liniowe, w tym w zakresie opłat.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie, w terminie do 8 września 2017 r., informacji dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

Interesują nas przede wszystkim kwestie związane ze współpracą z poszczególnymi nadleśnictwami, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania stawek opłat – sposobu wyliczenia opłaty jednorazowej, a także, jeżeli takie by się pojawiały, opłat rocznych  (np. rocznych eksploatacyjnych czynszów dzierżawnych) za dzierżawę tych gruntów.

Powyższe informacje (opis lub skany podpisanych umów na dzierżawę gruntów leśnych) proszę o przesłać na adres: roberto.romanski@mc.gov.pl

W razie pytań także proszę o kontakt z Panem Roberto Romańskim, tel. 22 245 54 52

Pozdrawiam,

Dominik Kopera

p.o. Zastępcy Dyrektora

Departament Telekomunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Tel. (+48) 22 245 59 18

Kom. (+48) 797 851 126

dominik.kopera@mc.gov.pl