Konsultacja 2 – treść wpisu w mailu powiadamiającym – wynik.

Po analizie wyników konsultacji dodajemy treść wpisu do maili z powiadomieniami.

Proszę o ew. komentarze na temat formatu treści maila z powiadomieniem, możemy go modyfikować dla lepszej kompatybilności i wygody czytania.