Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – Wide-Net

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Wide-Net z miejscowości Ustrzyki Dolne (http://www.wide-net.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!