Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa (http://tsm.tarnobrzeg.pl/) z Tarnobrzega, legitymujący się EPIDem [TARNOBRZSM] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[TARNOBRZSM] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!