Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST (http://ostnet.pl/) z Tyczyna, legitymujący się EPIDem [STOST] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!