Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – RuszelNet

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT RuszelNet (http://www.ruszel.net/) z Rzeszowa legitymujący się EPIDem [RUSZELNET] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne, do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[RUSZELNET] dołączył do EPIX.Warszawa portem 1G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!