Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – Net Center

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Net Center (http://nowinynet.pl//) z Nowin, legitymujący się EPIDem [NETCENTERN] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!