Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa z redundancją WAR+KAT – Interkonekt

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Interkonekt z Wolbromia (https://interkonekt.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz 10G,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!