Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – HiNet

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT HiNet (http://www.hinet.pl/) z Jelcza-Laskowic, legitymujący się EPIDem [HINETJELCZ] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne, do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[HINETJELCZ] dołączył do EPIX.Warszawa portem wirtualnym.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!