Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – DOMOWY SERWIS KOMPUTEROWY

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT DOMOWY SERWIS KOMPUTEROWY (http://www.dsk-kielce.pl/) z Białej, legitymujący się EPIDem [DSKKIELCE] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!