Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – blackandtan

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT blackandtan (http://www.blackandtan.pl/) z Wrocławia, legitymujący się EPIDem [BLACKANDT] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne, do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice i realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

DATAMAX dołączył do EPIX.Warszawa portem 1G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!