Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – AVANET

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT AVANET (http://www.avanet.net.pl/) ze Szczucina, legitymujący się EPIDem [AVANETSZCZ] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[AVANETSZCZ] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!