Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR+KAT) – Amsnet

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Amsnet (http://amsnet.pl/) z Wrocławia, legitymujący się EPIDem [AMSNET] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[AMSNET] dołączył do EPIX.Warszawa portem wirtualnym.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!