Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa-KIX z redundancją WAR+KAT – Klinika Komputera

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Klinika Komputera ze Starachowic (http://klikom.net) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Warszawa-KIX oraz do EPIX.Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz 10G,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX (ze współdzielonym commitmentem) w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!