Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice z redundancją KAT+WAR – Polskie Sieci Szerokopasmowe

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Polskie Sieci Szerokopasmowe z Częstochowej jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Katowice i EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!