Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice z redundancją KAT+WAR – Gamp

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT Gamp z Zielonej Góry (http://gamp.pl) jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Katowice i EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!