Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – FineMEDIA

 

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT FineMEDIA (http://finemedia.pl/) z Wrocławia, legitymujący się EPIDem [FINEMEDIAW] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[FINEMEDIAW] dołączył do EPIX.Katowice portem 10G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!