Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KAT+WAR) – AR-NET

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT AR-NET (http://ar-net.com.pl/) z Siniarzewa, legitymujący się EPIDem [ARNETARSIN] jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

[ARNETARSIN] dołączył do EPIX.Katowice portem 1G.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!