Kolejny Uczestnik EPIX.Katowice z redundancją KAT+WAR – AP-MEDIA

Z przyjemnością informujemy, iż MiŚOT AP-MEDIA (http://www.ap-media.pl) z Jasła jest kolejnym Uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX.Katowice i EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!