[KAT/WAR] OpenPeering prace diagnostyczne na RS-ach

W nocy 24 lipca między godziną 00:30 – 05:00 będą prowadzone prace diagnostyczne na RS-ach w openpeeringach KAT oraz WAR.

Podczas prowadzonych prac moga wystąpić restarty sesji BGP do RS-ów (przypominamy aby zestawić obie sesje

BGP do obu RSów w openpeeringach – w takim przypadku prace diagnostyczne nie będą miały wpływu na działanie usług)